Call +(91)-2161-286555, 286333      English | मराठी

GREEN POWER SUGARS LTD.

वीज

  • वीज निर्मिती - 16 MW
  • स्वतःसाठी वापर - 5.5 MW
  • वीज निर्यात - 10.5 MW

MSEDCL ला EPA प्रमाणे वीज निर्यात केलेली आहे.