Call +(91)-2161-286555, 286333      English | मराठी

GREEN POWER SUGARS LTD.

एक्स्ट्रा नुट्रल अल्कोहल

आसवनी मधुन निर्यात योग्य अतिशुध्द मद्यार्क निर्मिती केली जाते.

निर्यात योग्य अतिशुध्द मद्यार्काची क्षमता

  • ओ.पी. 68.8 वर
  • अल्कोहोलचे प्रमाण 96.0 % v/v वर
  • पी.पी. टाईम 48 मिनिटांवर

Specification of Extra Neutral Alcohol -

अ.नं. तपशिल चाचणी अहवाल
1 अल्कोहोल कटेंट % v/v 15.6 °C (कमी) 96
2 मिसीब्लीटी वुईथ वॉटर मिसीबल
3 अल्कलिनिटी निरंक
4 ऍसिडीटी ऍसीटीक ऍसीड प्रमाणे, मि.ग्रॅम/100 मि. (अधिक) 1.25
5 रेसिडिव ऑन इव्हॅपरेशन मि.ग्रॅम/100 मि. (अधिक) 2.00
6 अल्डीहाइड, ऍसिटाल्डीहाईड प्रमाणे मि.ग्रॅम/100 मि. (अधिक) 0.5
7 इस्टर, इथाइल ऍसिटेड, मि.ग्रॅम/100 मि. (अधिक) 2.00
8 कॉपर Cu, प्रमाणे मि.ग्रॅम/100 मि. (अधिक) 0.2
9 लिड प्रमाणे पी.बी. मि.ग्रॅम/100 मि. (अधिक) निरंक
10 मिथेल अल्कोहोल कटेंट पी.पी.एम (अधिक) 5-10
11 फरफ्युरॉल टु पास्टेस्ट
12 फ्युजेल ऑईल मि.ग्रॅम/100 मि. (अधिक) 1.5
13 परमॅग्नेट रिऍक्श्न टाईम मिनिटस (कमी) 55