Call +(91)-2161-286555, 286333      English | मराठी

GREEN POWER SUGARS LTD.

संस्थापक कार्यकारी संचालक

नांव श्री. संग्रामसिंह संपतराव देशमुख
पत्ता मु.पो. – कडेपुर ता. – कडेगांव जि. – सांगली
दुरध्वनी (02347) 241231, 241331
जन्मदिनांक 23 मे 1973
शिक्षण बी.ए.
ई मेल आय.डी. sdgpsl555@gmail.com
भूषवलेली पदे
 • अध्यक्ष    - जिल्हा परिषद, सांगली सन मार्च 2017 पासुन
 • उपाध्यक्ष   - सांगली जिल्हा मध्यवर्ती बॅंक सन 20 मे 2015 पासुन
 • अध्यक्ष    - संजय गांधी निराधार योजना दि. 14 जुलै 2016 पासुन
 • सदस्य    - पंचायत समिती, कडेगांव सन 2007 ते 2011 पर्यंत
 • संचालक   - सांगली जिल्हा मजुर सह. सोसा. लि., सन 2015 पासुन
 • संचालक   - दि. रयत बॅंक एम्प्लॉईज को. ऑप. के. सोसा. लि., सन 2015 पासुन

संस्थात्मक कार्य

 • संस्थापक कार्यकारी संचालक           - ग्रीन पॉवर शुगर्स लि., गोपुज
 • संस्थापक चेअरमन             - संपतराव देशमुख मिल्क युनियन लि., रायगांव
 • संचालक                     - महालक्ष्मी मा. सहकारी सुतगिरणी लि., कडेपुर
 • संचालक                     - डोंगराई सहकारी सुतगिरणी मर्या. कडेपुर
 • संचालक                     - संपतराव देशमुख फळभाज्या उत्पा. खरेदी विक्री व शितगृह सह. संस्था मर्या, कडेपुर  

क्रीडाक्षेत्र

 1. संस्थापक  - संपतराव देशमुख क्रीडा प्रबोधीनी, कडेपुर
 2. अध्यक्ष    - महाराष्ट्र राज्य शुटींगबॉल फेडरेशन, मुंबई
शैक्षणिक कार्य संस्थापक सचिव – डोंगराई विकास (शिक्षण) संस्था, कडेपुर