Call +(91)-2161-286555, 286333      English | मराठी

GREEN POWER SUGARS LTD.

रेक्टीफाईड स्पिरीट

कारखाना संलग्न 45000 लिटर प्रतिदिन क्षमतेचा आसवनी प्रकल्प आहे. हा प्रकल्प हायफर्म जी.आर. फरर्मेटेशन व मल्टीप्रेशर व्हॅक्युम डिस्टीलेशनवर आधारीत असुन, उपरोक्त प्रकल्प जानेवारी 2016 मध्ये कार्यान्वित झाला आहे.

आसावानी मधुन निर्यातयोग्य मद्यार्क निर्मिती केली जाते.

निर्यात योग्य मद्यार्क क्षमता -

  • ओ.पी. 68.0 वर
  • अल्कोहोलचे प्रमाण 96.0% V/V वर
  • पी.पी. टाईम 30 मिनिटांवर

मद्यार्कचा वैशिष्टे अहवाल खालील प्रमाणे -

अ.नं. तपशिल चाचणी अहवाल
1 स्पेसिफीक ग्रॅव्हेटी 15.6 °C 0.8171
2 अल्कोहोल कटेंट % v/v 15.6 °C 96
3 मिसीब्लीटी वुईथ वॉटर मिसीबल
4 1 – बिटॉनॉल निरंक
5 2 – बिटॉनॉल निरंक
6 आयएसओ बिटॉनॉल मि.ग्रॅम/100 मि. (अधिक) 5
7 आयएसओ पेटॉनॉल मि.ग्रॅम/100 मि. (अधिक) 1
8 ऍसिडीटी ऍसीटीक ऍसीड प्रमाणे, मि.ग्रॅम/100 मि. (अधिक) 2
9 रेसिडिव ऑन इव्हॅपरेशन मि.ग्रॅम/100 मि. (अधिक) 2
10 अल्डहाइड, ऍसिटाल्डीहाइड प्रमाणे मि.ग्रॅम/100 मि. (अधिक) 5
11 इस्टर, इथाइल ऍसिटेड, मि.ग्रॅम/100 मि. (अधिक) 10
12 कॉपर Cu, प्रमाणे मि.ग्रॅम/100 मि. (अधिक) 0.3
13 लिड प्रमाणे पी.बी. मि.ग्रॅम/100 मि. (अधिक) 0.05
14 मिथेनॉल मि.ग्रॅम/100 मि. (अधिक) 5-10
15 एन प्रोपेनॉल मि.ग्रॅम/100 मि. (अधिक) 10
16 फरफ्युरॉल मि.ग्रॅम/100 मि. (अधिक) निरंक
17 पी.पी. टाइम टेस्ट (मिनिट) 30